Talány

A lány háromszög alakban
guggol a templomban.
Riadtan nézi síró édes-
anyját. Még a Mária- és a
József-szobor is vádló saj-
nálattal tekint az asz-
szonyra. A lány félszegen kérdi:

– Anya, értünk jön?

Félhomály és tömjénfüst jár-
ja át a belső teret. A pla-
fonon gyönyörű jelenet:
a rómaiak letörlik Krisztus
verejtékező testét.
A tömjénfüst illata
távolodik, a fény megfakul,
a freskó szereplői helyükre
sietnek. Innen lentről nagyon
apró Jézus, de arcáról
a hatalmas fájdalom a padok felé
üvölt. A lány az égő gyertya-
csonkot mozdulatlan anyja
felé emeli, akinek csak a szeme
fehérje világít; az arcán
a remegés nem akar alábbhagyni.

Vissza a tetejére