Énjében szépen elhelyez

Bejön egy hamis hanglejtés.
Vele egy hang, egy kiejtés.
Énemre ül. Rátapad.
A többes szám elmarad.

Mondok egy ént: megtetszik.
De én nem tetszem neki.
Ilyenkor mi a teendő?
Visszanyelem. Nő a bendő
.
Jó nyomon jár az egó.
Koslat utánam, befog.
Egyetlen szó eltapos.
Véglegesít, mint a pont.

Elővesz néha fellapoz
un ásit mire felfog
már egy másik énben járok
kitalálok keskeny pallóm

átvezet
egy sokadik énembe.
Nem is sejti, hol vagyok.
Venné fejem, mint pallos.

Jön a pontja naponta.
Bármit mondok azonnal
egy szóba beleteszi. Szót a polcra
fölteszi. Leporolja, átteszi.

Vissza a tetejére