Ars erotica

 nem
vétkezem
csak vetkezem ön
magammal szeretkezem ön
gerjesztő mozdu
latokkal matatok
ágyékom körül min
den ujjam külön-
külön örül amint
meglelem - hogyan
nevezzem anyanyelv
emen ? - már-már
külön életet él és
még mielőtt szárba sz
ökkenne a gyönyör egy pi
llanatra - a kéjérzet talá
n még addig se tart - rád go
ndolok - ennyivel T

aR
                                          to
(1984)                                      ZOm
                                          N
                                      E
                                  K
                              E
                          D

 

Vissza a tetejére