„Nézni a Tiszát”

„Gyermekkorunk langyos, mitikus, a konzervatív tájköltészet által lejáratott, szinte kompromittált, az ezoterikus modern vers által pedig dematerializált folyója, akárha egy fordított varázsérintésre, hirtelen ismét valósként csillog előttünk. Mert amíg adva volt, amíg relatíve tiszta volt, amíg az őzekkel ihattunk belőle, nyugodtan kísérletezhettünk vele, túlédesíthettük, deformálhattuk, elfogyaszthattuk, magasztos vagy kevésbé magasztos eszméink kényelmes poligonjaként használhattuk. De most, amikor komor erők veszélyeztetetik, amikor már huzamosabb ideje naftával itatják angyali rovarait, viráglényeit, szőrös mamutjait és orrszarvúit s hatalmas, barna istenét, akkor a művészet számára ismét valóssá válik: a folyó, a Tisza lesz egy az egyben (...)
 
A tájképfestők döglött színei, abban a pillanatban, ahogy a valóságban kiégnek az erdők, elszennyeződnek a folyók, a vásznakon ismét transzcendens fényt kapnak, transzcendens fényt kell, hogy kapjanak. Újra kell értékelnünk a tájfestészetet, a tájköltészetet mint aktualizálódó hagyományt, noha az új tájfestészet, az új tájköltészet sem azonos a klasszikus, a konzervatív tájfestészettel, tájköltészettel; dekorativitása lényegivé, létkérdéssé válik.”
 
(Tolnai Ottó: Nézni a Tiszát - mint radikális program, 1987.)
 
Az elmúlt hónapokban több magyar írót az alábbi levéllel kerestünk meg:
 
Az Eső című irodalmi folyóirat szerkesztősége tematikus számot tervez a Tiszáról. Választásunkat bevallottan az utóbbi hetek sajnálatos történései indokolják, ugyanakkor a téma időszerűsége alkalmat adhat a Tisza-élmény más szempontú feldolgozására is.
Egyik ismert költőnk a folyó nézését radikális programként határozta meg. Ez adta az ötletet, hogy tematikus számunk címében erre az írói magatartásra utaljunk: /Nézni a Tiszát./
Kíváncsiak lennénk az Ön véleményére. Hogyan látja a folyót? Milyenek az ezzel kapcsolatos élményei, gondolatai, képzetei?
Arra kérjük, hogy akár pár mondatos szubjektív reflexióját vagy ennél terjedelmesebb (néhány flekkes, tetszőleges irodalmi műfajú) írását juttassa el szerkesztőségünkhöz.”

Vissza a tetejére