Falugyűlés Negrileşti-en


Ira Aldridge, a néger hősszerelmes, lengyel temetőben nyugszik.
Ő, az angol színpadok első néger Shakespeare-színésze,
most földet ér egy erdélyi regényből, mint egy idegen csillagról.
 
Egy amerikai néger, akiből kiűzték az ördögöt,
megtisztulva kiokosítja az Amerikába szakadt Ábelt,
hogy mivégre vagyunk a világon.
 
Egy néger lép elő egy Kányádi-versből, és azt mondja:
Én vagyok a fehér néger, nem a bőröm: nyelvem néger.
 
Egy négerlázadásból, mint egy Szőcs Kálmán-versből, kihajol egy néger,
és azt üvölti a kormányzónak: Kormányzó úr! Nem bírjuk már sokáig!
 
Halljátok, néger testvéreink,
Erdélyben, Szolnok-Dobokában 
a Szamos mentén van egy falu,
van egy falu ott, Négerfalva,
román nevén, államnyelven: Negrileşti,
régebben Nyőgérfalvának is hívták.
 
Találkozzunk ott a falugyűlésen.
 
Szamosnak, Kongónak egy a hangja,
vitassuk meg közös dolgainkat
Négerfalván,
román nevén,
államnyelven
Negrileşti,
 
jöjjön el Ligeti Ernő, Tamási Áron is,
Szőcs Kálmán 
s Kányádi Sándor is,
várunk minden erdélyit, minden négert,
s minden erdélyi néger jöjjön el.
 
Derék erdélyi négerek,
kiktől csak ennyit kérdezek,
csak ennyit kérdek tőletek:
 
találkozunk-e Negrileşti-en?
vagy Kongóban,
             Alabamában,
                      Budapesten?

Jegyzet Kádár és Tagányi Szolnok-Doboka monográfiája, a Wikipédia és az Arcanum adatai alapján. – A falut először 1405-ben említik. Neve magyarul Négerfalva (olykor: Nyégerfalva), románul Negrilesti. Ma Beszterce-Naszód megyéhez tartozik. Az Ilosvai-hegység alatti szűk völgyben fekszik, Csicsóvár tartozéka. Hajdan a Bánffy család birtoka. Báthory Zsigmond Bocskainak adományozza, későbbi birtokosai a Toldi, Lónyay, Bethlen, Rhédei és Andrássy családok. Basta és Mihály vajda seregei elpusztították, csak öt lélek maradt életben a településen. Kemény János fejedelem erre menekült a budai Ali basa serege elől, Négerfalva és Emberfő határában pihenve meg. Később Rákóczi hadai is jártak erre, a magyarláposi hadiút mentén. Emberfő község is Csicsóvár tartozéka, 1370-ben említik először, Bástáék hadjárata után „egyetlen élőlény sem maradt” a felégetett faluban.

Vissza a tetejére