Tandori Dezső

2012/4 - Világ-körvége2011/3 - Enyhíti a fáj(dal)? Gyorsítja a gyógy?2010/3 - Tőrmellékek, Weöres kutyája, Kutyám, Hódolat Weöres Sándornak2010/1 - Kezdhelyi Korlán, Mindig. Hol. Tartunk2009/4 - Nyári Mikulás2009/3 - Úgy még sose volt, Weöres-igyekezetem, Mit már nem lehet, Hason a lattal, Ha elhallgatni I., Ha elhall II., A szakadékot, Várom az időt 2009/2 - Költészeti találkozásokról2009/1 - Mi Xsó változatok, Valahára, Kísérő tetszik? (A plusz iksz, a nyolcadik), IX (Merész! nem lesz már 80 után vész?), A X. X (iksz), A további ikszek 2008/3 - Híján, helyett, Egy utolsó „Kálnoky”, Ő-prerogáns, Ha! (lehább folytatás), Hafirmákok, Karinthy-emlék+TD, „Tárgyam” további kifejthetetlensége 2007/4 - Főmedvém és... én, Gyermekíró (ifjúsági) vers2007/2 - Rend-hagyó táncok, A táncról, Hegel nyomán2006/4 - Berzsenyi-hármas2006/3 - Kozlyatek!, Mellékdalok2006/2 - Négy szín, Ijesztő! Mily kevés időm van..., „Pót” II+, Végül nincs..., ami végül van, IX. „Ottlik”2006/1 - „Töredék”2005/3 - A huszonnyolcadik év2005/1 - Befejező Levél2004/4 - Rózsa-rozé kísérőlevél; Gertrude Stein rózsa-variációk2004/3 - A megoldáshoz nem tartozó tények2004/1 - Ahogy jön (és jön!)2003/3 - Prózaversezet, Prózaversek II., Sérvek és fulladások, Ugyanez fulladásban elbeszélve. Ami kimaradt 2003/2 - A Weöres-paródia körbe(n)járása2003/1 - Könyvek, levelek, fogadalmak2002/4 - A bor korcs olya2002/3 - „Prózavers”2002/2 - Lábon vett filozófia

Rend-hagyó táncok, A táncról, Hegel nyomán

Rend-hagyó táncok

A rend az, hogy Szüszifosz hengergesse („reménytelenül”) a követ. De ha beköltözik a kőbe, mint megszületendő (madár, ember), a kő is táncolhat. Vagy ha kívülálló ő (Szüszifosz), joggal és megértéssel gondolhatja, hogy a kő igenis táncolna. Mivel a táncról (ha jól emlékszem) a tudós elmék (Hegel stb.) kívülről-tekintő filozofálásait mosolyogva fogadtam, s újabban véletlenül pár táncfilmet láttam (járni nem járok sehova, már kirándulni se, nem hogy zárt előadó terekbe), rájöttem, mekkora dologhoz nem értek. Ám súgást hallottam: „Beckett szinte alig-szavas darabjai: nem a beszéd tánca?” És két kitűnő színielőadást láttam (Csehov: Platonov; Gorkij: Nyaralók), és nem tudtam beszéd (téma stb.) szerint követni a dolgot (bár a szöveget értettem jól), nem tudtam volna megmondani a végén, kiket is láttam (nem úgy, mint hogy Hamletet, Lear királyt, ott jól tudom, ki kicsoda... bár ez sem marad talán örökké így), a téma és a cselekmény tánca ez, mondtam, s a díszletek is a tánc részei... ahogy az általam látott táncdarabokban is pl. a mennyezetről lelógó mértani idomok (tojás-félék stb.) tánc-részek voltak, rímeltek a figurák (a táncolok) stilizált fejére, testmagasságára etc. Ennyit írok hát tömören a táncról (semmi érdemleges részletet, csak bizarr észleléseket), és rajzba csapok át. Neves két költőnktől vettem ürügyet (József Attila, Szép Ernő, nekem ők Rilke és talán Eliot mellett a század legnagyobbjai... ah, Rilke mit írt, ha írt, a táncról, nem emlékszem épp), meg a magam Szüszifosz-témáját foglaltam össze s toldottam meg. Most megyek feladni ezt a postán, két romhalmaz kezemmel alig tudok kapaszkodni a villamoson majd, és hirtelen elromlott lábaimmal öregemberként, némán mászom le róla.

 

A táncról, Hegel nyomán

A tánc – szavak nélküliség. A táncról szólni – nem a tánc lényege nélküliség-e?

Azonban ez mellőzendő, mint bármi „beavatkozás-a-lényeget-törli” feltevés. A tánc megengedi, hogy a szavakat, igaz, szavak nélkül, táncnak fogjuk fel, igaz, csak összefüggésükben, alakzatban. Beckett szavai zenének és táncnak egyképp felfoghatók, darabösszefüggésben. Csak ha „jellemek, figurák” vannak jelen (ha primátusukat elfogadjuk), már kétes a tánc-kategória alkalmazhatása.

Természetesen a hagyományosabb prózai mű anti-némaság-jellege oly erős, hogy erőltetve sem nevezhető az ily alakzat táncnak.

Némaságom az ideogramma. A rajz, például Szüszifosz, a kővel, mely tojás is lehet. Ha lehet tojás is, Szüszifosz születhet a tojással/ban. Kitörése a héjon át első tánca. Szüszifosztól nem ismerünk egyetlen hagyományozódott mondást sem. Tehát joggal képzelhetjük „bentlétét” avagy kitörési kísérletét táncnak. Mivel még nincs adva a klasszikus szüszifoszi cél, a kő hengergetése, szabad a felfogásunk. Később ez már, Szüszifosz bármi mozgása, célcselekvés, nem tánc. Művünkben legföljebb emlékjelként mutathatjuk fel ezt. Boldognak – táncolónak – csak a tojásban, a kőben képzelhetjük Szüszifoszt. A tánc nem az izmok, nem is az epidermisz műve, jóllehet elsődleges hatása ezeken át nyilvánul. Nem is az alakzatok együttese a tánc. A tánc a (történetesen szavak nélküli) azonnal-átváltozás műfaja, művészete, érdemben egyetlen azonos, önazonos pillanata sincs, mert egyik a másikba megy át, ez maga a látvány. A táncnak szelleme van elsődleg, és ez a következő: a leginkább szavak nélküli művészet lényege ez a fogalmiság, ám a fogalmiság megfelelője a szó lenne. A tánc tehát az elemi fogalmiság megnyilvánulásának (létének?) paradoxona, végtelen-szertelen valójával a szó korlátozója (kioltott ész).

Vissza a tetejére