Szenti Ernő

2011/2 - Mesedélután, A sötétség túloldala2010/1 - Lekenyerezés, Jelzés, Attól életszerű,2009/3 - Egész lett a félreértésből, Rajtad is túltett, Az igazság aranykorona értéke, Grádics, A szív fehér füstje, Elalvás előtt, Éljenzés, Kérés, Monológ, Pozitív vádaskodás, Kettős mérce 2008/4 - Alföldi táj, Hintaszékben, Az est fénypontja2008/1 - Teremtésben fogant, A felkelő nap bölcsője, A jövő statikusa, Nem akart eleredni2007/1 - Tematika, Az összekötő kapocs, Vakablak2005/2 - Tűzcsónak2004/2 - Árnyék, A sietség, Főpróba2003/2 - Kettős kötődésű igazság, Keresd meg azt a nőt vagy férfit! 2002/4 - Olvasóellenes monológmondás, Apa és anya, Hangkráter2001/3-4 - Ami eladható az életből, Veri a huppot a halál2001/1 - Gólvonal, Játékoskijáró2000/4 - Aki nem szegény2000/1 - Belépőt is szereztem, Uniformis, Tagadás, Kulisszatologatók1999/3 - Két egymásra talált angyal, Fakopáncs, Metropolis1999/2 - Babusgatás, Járok egyet, Lóca alatt pióca1999/1 - Üdvrivalgás; Ne légy mogorva1998/1 - Vendégeim első mondata, Sikk lett a szeretetre emlékeztetés

Mesedélután, A sötétség túloldala

Mesedélután


Engem a mesében leginkább az fogott meg,
hogy az önmagát elsirató hős másnap váratlanul feltámadt.
Magam elé képzeltem a csillogó-villogó kitüntetéseit
magára aggató nappalt, no meg a fekete csuklyás éjszakát.
Éreztem, jó felé indult el, és jó felől jött vissza képzeletem. 
Szemem azt érzékelte, amit régóta szerettem volna látni.
A mese lágy és kemény mondataival degeszre
tömte a mögöttem hagyott évek zsákját.
A mélyeket lélegző tenger után én is közelebb húzódtam a holdhoz.
A fákkal pajzánkodó szél viselkedését nemcsak én,
Saci is helytelenítette.
A falakkal körbekerített határtalanról
készült ceruzarajzomat körbemutogatta a tanító néni.
Akár a mozdulat elejét, akár a mozdulatlanság
végét néztem: összhangban volt az általam ismert élettel.
A mellettem álló bácsi kérdezte, akarok-e az angyalokkal szövetkezni.
Persze. Hogyne. Akkor, édes fiam, mondta halkan,
te az ördög mellett sem vallanál szégyent.


 

A sötétség túloldala


Az Alapító fia mondta, akinek a tarsolyában elegendő muníció van, lakjon bárhol, a szabad emberek életét éli. A szóhoz egy másik szó is csatlakozott. Zöld ágra vergődés havas téli napon. Hétről hétre kerekebb a világ. Hiányérzetet növelő fogyatkozás. Miután a tűz kialudt, a befejezett mondat engedélyt adott a gondolat folytatására. Amit eddig elhallgattál előlem, már tegnap kiegészítettem. Amiről sohasem beszéltem, azt te már rég kikotyogtad. Legközelebb a különbözésben állunk egymáshoz, olvastad egy könyvben. Előre, majd vissza a tegnapi életig. Előre, majd vissza a jól felfogott érdekig. A nagyravágyó esete a pótcselekvéssel. Se tűzfal, se kordon, se tiltótábla. Siralmas, amikor valaki kövekkel terheli túl a sajnálkozás lélekvesztőjét. Eltört ugyan a mécses, de nem itt és nem most. Végre a tohonya napfény is feltápászkodott. Senki se tudta megmondani, a kutyaszarszagú csönd honnan került a szoba közepére. A jó a rossz tisztítótüze: ezt ma tízszer leíratta velem a tanító néni. 

Vissza a tetejére