Weiner János

1999/2 - Két tanácskozó társ, Nillus és Stillus kollokviuma