Impresszum

Főszerkesztő:
JENEI GYULA (jeneigyula@chello.hu; http://www.jeneigyula.hu)
Szerkesztők:
BENEDEK SZABOLCS (benedeksz@gmail.com)
MOLNÁR H. MAGOR (molnarh.magor@gmail.com)
Szerkesztőbizottság:
FEKETE MARIANNA (fekete968@gmail.com)
KELE FODOR ÁKOS (kelefodorakos@gmail.com; www.echolalia.space)
P. NAGY ISTVÁN (nagyi1961@gmail.com)
SIMON FERENC (sbsife@gmail.com)
VÁRSZEGI TIBOR (varszegitibor@malomszinhaz.hu; www.malomszinhaz.hu)
VEREBES GYÖRGY (http://www.verebesgyorgy.hu/)
A szövegeket gondozza:
VARGA SÁNDOR
Tördelőszerkesztő (és lapterv):
CSELLE JUDIT
Szerkesztőségi titkár:
FEKETE MARIANNA (feketeria@chello.hu)

Szerkesztőségi levélcím: 5000 Szolnok, Verseghy u. 7/a.
E-mail: jeneigyula@chello.hu
Telefon: 30/270-1774
Kiadja: a Max-kontír ’99 Bt. Szolnoki Fióktelepe, 5000 Szolnok, Verseghy u. 7/a
Felelős kiadó: FEKETE ANDRÁS
Kapható: a Lapker Zrt. árusító helyein és az Írók Boltjában.
Megrendelhető: feketeria@chello.hu
Az Eső megjelenését támogatja:  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA