Eső - irodalmi lap impresszum

Éjféli gyalogút

– Csiki László Éjféli taxi c. versének margójára –
 
„A mindenség meghódításában elszenvedett
kudarcaink alapján rangsorolom magunkat.ˮ
Faulkner
 
Azt reméltem – tévesen –,
hogy nem kell ráfanyalodnom,
nyárba sem, és télbe sem.
 
S lám, elég egy durrdefekt,
hogy az ember gyalog tegyen
meg sok kilomét’reket.
 
Volt időm hát káromolni
hazát-házat, eget-földet
s más ily „mindenségeketˮ!
 
S kezdtem is… a hazával
(metaforákat keresve,
például hogy: „Jezábelˮ),
 
s folytatva a házzal, ami
tényleg kurva messze van,
de ahol az utam végén
végre kialszom magam,
 
hanyagolva eget-földet,
s csak az autószerelőket
zaklatva jó hosszasan…
 
Tanulság:
„Ezt dobta a gép nekem!ˮ –
mondhatnám, elmélázva a
létösszegző verseken.

Vissza a tetejére