Impresszum

Főszerkesztő: JENEI GYULA (jeneigyula62@gmail.com; http://www.jeneigyula.hu)
  
Szerkesztő:
MOLNÁR H. MAGOR (molnarh.magor@gmail.com)
Szerkesztőbizottság:
FEKETE MARIANNA (fekete968@gmail.com)
SIMON FERENC (sbsife@gmail.com)
VEREBES GYÖRGY (http://www.verebesgyorgy.hu/)
A szövegeket gondozza: VARGA SÁNDOR
Lapterv: CSELLE JUDIT
      
Szerkesztőségi levélcím: 5000 Szolnok, Verseghy u. 7/a.
E-mail: jeneigyula62@gmail.com
Telefon: 30/270-1774; 30/153-0764
Kiadja: a Max-kontír ’99 Bt. Szolnoki Fióktelepe, 5000 Szolnok, Verseghy u. 7/a
Felelős kiadó: FEKETE ANDRÁS
Kapható: a Lapker Zrt. árusító helyein és az Írók Boltjában.
Megrendelhető: a honlapon
Az Eső megjelenését támogatja:  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Alapító kiadók:
VASS  LAJOS, VÁRSZEGI TIBOR
  

ISSN 1419-7987 (Nyomtatott)
ISSN 1588-0419 (Online)