Eső - irodalmi lap impresszum

Ha majd írok, majd írok; Hát te ki vagy?; Jót jól, jól jót; Búcsú

HA MAJD ÍROK, MAJD ÍROK
  
a télről, a nyárról,
életről, halálról,
rosszról és jóról,
istenről, gonoszról,
sok-sok okosságról,
fűről, fáról, madárról,
esőről, viharról,
holdról és napról,
patakról, folyóról,
fiúról és lányról,
egy konkrét rózsáról,
szerelmi hiányról,
egy régi barátról
és e könyvről magáról,
ha majd írok, írok.
 

HÁT TE KI VAGY?
 
Hát te ki vagy? János vagy?
Vagy János nem vagy, csak egy pap,
kinek kezében ott a csap?
Netán János vagy, aki pap?
Aki kupát kap, vagy kupán csap,
kupát is kap, kupán is csap,
mert ez olyan kupás nap.
A mindenét, ki vagyok én,
aki ilyen vígan él,
aki senkitől nem retten,
aki senkitől sem fél.
János vagyok, a mindenét,
én vagyok az, aki elébb
megkérdezte, ki vagyok én,
kinek szólhat ez a levél,
miben írják, én vagyok én,
egy öreg pap, aki kövér,
akit neveznek a nevén,
s részegen, mint a csap,
fekszik az utca kövén.
 
 
JÓT JÓL, JÓL JÓT
 
Aki jót főz, mindig jól főz,
aki jól főz, mindig jót főz.
Aki jót ír, nem mind jól ír,
aki jól ír, nem mind jót ír.
Jót jól, jól jót, mint az ételt,
minden verset úgy hozz létre,
és amikor hibát vétesz,
magadra fogd, ne az égre.
 

BÚCSÚ
 
Búcsúzom tőled, barátom, olvasó,
búcsúzom tőled tanulni akaró,
könyvem rágalommal illetni nem való,
élj egészségben,
élj békességben.
 
E hazában ennyit tudtam tenni,
oktatni, okulni s nem elmenni,
hazugok között el nem keveredni.
Megbízhatsz bennem,
mert bűnt nem tettem.
 
Mindennek vége, ha eljön az idő,
a vég után maradni, nincs oly erő,
a fű s a fa kiszárad, és por lesz a kő,
tegyél, míg tehetsz,
míg lehet, szeress!
  
Alább a verseket inspiráló szövegek pontos helyét adjuk meg szereplésük sorrendjében. Valamennyi a sokkötetes Régi magyar költők tárában (RMKT) található.
Ha majd írok, majd írok – Esterházy Pál: Az könyvnek második része kiben vannak ezen énekek (RMKT, 12. k. 547. o.)
Hát te ki vagy – Sárospataki deák tréfás prédikációjának versbetéte (RMKT, 11. k. 227. o.)
Jót jól, jól jót – Marosi István kétsorosa (RMKT, 11. k. 512. o.)
Búcsú – Tolvay Ferenc: Be-rekesztés (RMKT, 11. k. 69. o.)
 
 

Vissza a tetejére