Jövő ilyenkor, Madáchi látások, Báránybéléses;

Jövő ilyenkor

azt mondod „jövő ilyenkor”... milyenkor?!
mi jövő leszen jövőre - milyen kor?!

az a Végkor amit Hamvas Béla rendelt
nekünk és Nostradamus megjövendölt?!

az a faluölő? a fajtisztogató?
a velőtrázó - az a velőkig-ható

ember-az-embernek-farkasa kor?
a lemészárolt Egy-Pásztor-Egy-Akol?

a levesért sorakozó líglóg-eleven
csontembertömeg váz holttetem?

hány önként-takarodást aláírató?
hány földönfutó édes-otthon-sirató?

hány krumpliföldje-őrző barbár sasorr
s udvarkerítésén a koponyasor?

hány nőgyalázó földi kárhozat?
fizetségül - gépfegyversorozat?!

hát ez az a jövő-ilyenkori Új
Világ - hogy rühellve-ríva ráborulj?!

az Ezredforduló a Várvavárt
- hogy szemfedélnek nézd a szemhatárt?

míg van miből: egyél-igyál
maholnap rád durrant a hullagyár -

látókánk amit lát és szem amíg
van: leszünk-e „jövő ilyenkorig”?!

vagy árkon - dögcédulával igazoltan
(hogy azok vagyunk: hullák - begazoltan)

rohamlöveg néz velünk farkasszemet
s az új ivadék mit sárkány foga vet

száz nyelven egy-Úr szólít magához
- mely Végezést ránk küldi Nostradamus

a Végkor ez mit Hamvas Béla rendelt
nekünk s orákulumban megjövendölt

a Jós ki fülünkbe íly bogarat ültet:
zsírunkkal-sercegését tűztengerünknek

 

Madáchi látások

holdálomjáró én-édes-szegényem

hazám! kinek - kinek sirassalak?

van-é kiben még felöklend a szégyen

és elmereng ez ódon költeményen

- hogy ne opportunistának tartsanak?!

 

ne mondják: az Új Kurzus ködlovagja

a sebtiben-felcsatlakozó kiált

hogy a balek népen titkon mulatva

papírportékáit elé kirakja

és világgádudál egy - elégiát

 

nincs millióknak hazatántorgása

se dollárkrőzus hogy kiszúrja szemed

s mit elárul vérvert tarkód rángása:

ráismerek az epilepsziásra

- históriád idegőrlő Üzenet

 

belenéznék kristálygömb káoszába:

„Rettentő Látás”! kinek kántáljam el?

a Szebb Jövő is hogy mi nagy sokára

jő elő rongy farmerben sántikálva:

- hja! Lenint hetedízig’ fizetni kell

 

mi öledbe hullt vigyázz el ne játsszák

(s még mit a jószerencse elődbe vet:)

demagógok konjunktúra-pojácák!

alvajárásból háztetőn haláltánc:

parancsuralmi áhítat is lehet

 

holdálmaidból most! most bontakozzál

hazám! fiókám! én gyermek-seregim!

vert gyermekkereszteshadjáratodnál

ott voltam s most - érted - aggódó rozmár-

képemmel fölibéd hajolok megint

 

Báránybéléses

- báránybéléses egy pár magalszárú
- fekete cérna kesztyű olcsó karóra
a másik ébresztős (jó még muzsikája)
s a búbosra szabott kék gyapjústóla
- hat pár agyonmosott foszló harisnya
- két lélekmelegítő kissé viseltes
- két agyonfoltozott ágykabát de jó még
annak aki mindent jobb napokra eltesz
- inge - kartonköténye - alsó holmija
- szakadt agyonvasalt blúza - ruhája
- vastag posztószövet hazai vatelin
sárnehéz fekete meleg mint a kályha
- még másik kabát is (télre és tavaszra)
molyoknak kímélte (ládában enyészett)
- tartalékos gombok csattok kapcsok horgok
- üvegekben gyűszű cérna varrókészlet
- ernyője mint az új (ahol nem molyrágta)
- gyűrött párna-rongya (jó azon megülni)
- a folt-hátán-foltos házi kabátkája
csak kincs annak aki meg tudja becsülni
- szamárfüles de hiánytalan saláta:
Öreg Moor Úr Nagyokos Jós Almanachja
(világvég - birodalom omlás) majd még
talán másvalaki haszonnal forgatja
- gyöngyházberakásos antik mahagóni:
ebben a dobozban tartotta szegény nő
holt párja hamvait - az világította
be sok éjszakáját szekrény tetejéről
- a szekrény: francia intarzia munka
végig lógós polca dugig két emelet
ki-bekötözött elsiratott dobozokban
okmányok - fényképek - érmek - levelek
zűrök - találkozások - tönkremenések
mindenféle ócska világháborúk
elhullt hajtincsek - királyság - betegségek
forradalmak - mind-mind divatjamúlt
- egy ANGLICIZMUSOK s egy Dr. Joó István SZÓTÁR
még szertehullóban is elkelhet pedig
annak aki tört angolsággal akarja
sírbatenni élet torony terheit
- színházat nem látott színházi ajándék-
sál Velencéből mit csak tartogatott
- s ez az egész szobányi verőfény hol már
szívében oly kilakoltatva lakott
- vigye összeszedő kegyes úr templomi handlé
kötöm segítek csak gyorsan vigye mind
ajándékul szórja hófehér hajú olyanoknak
mint ő volt Édesanyák jussa szerint
hogy akire az ő hárászkendője illő
hogy aki báránybéléses cipellőjébe lép
oly virágfakasztó serényen sürögve
tipegje latrok-közt-mártír életét

Vissza a tetejére