Kiss Benedek

2001/1 - Balladás fogantatású panegirikusz a trükkös Szakolczayról és az ő legendás klottgátyójáról, Várván lúdtalp-betétemre